Pr-strategi

På Westander hjälper vi våra uppdragsgivare att gå från strategi till handling. En praktiskt användbar pr-strategi sammanfattar bland annat syfte, målgrupp och budskap. Genom att öppet redovisa de viktigaste punkterna i vår egen pr-strategi nedan vill vi inspirera fler att delta i samhällsdebatten.

Läs gärna 10 tips om pr-planen i Pr-handboken.

Nuläge
Westander är en av de pr-byråer som syns mest i både traditionella och sociala medier. När branschtidningen Resumé redan 2011 undersökte den mediala uppmärksamheten kring Sveriges största kommunikationsföretag hade vi fått mest publicitet av alla pr-byråer. Branschsajten Dagens Opinion utsåg samma år Westander till ”den ohotat mest populära pr-byrån i sociala medier” och när nyhetsbrevet Veckans Brief 2015 följde upp genom att kartlägga 130 pr-byråer hade Westander flest följare i sociala medier.

Våra konsulter blir ofta ombedda att uttala sig som pr-experter. Vi skickar regelbundet pressmeddelanden om bland annat ekonomiska resultat, nya uppdragsgivare och nyrekryteringar. Vi skriver debattinlägg där vi exempelvis opinionsbildar för det goda arbetsgivarskapet, för ökad öppenhet kring lobbying och för att fler företag ska delta i samhällsdebatten. Och vi är aktiva på Facebook, Twitter, Linkedin och Instagram.

Syfte
Syftet med vårt pr-arbete är att bygga Westanders varumärke, både som pr-partner och som arbetsgivare.

Målgrupp
Westanders primära målgrupper är dels möjliga uppdragsgivare, främst stora företag som vill delta mer i samhällsdebatten; dels samhällsengagerade möjliga jobbsökare, inte minst högpresterande småbarnsföräldrar. Våra sekundära målgrupper är befintliga uppdragsgivare och egna anställda.

Huvudbudskap
Westander har två huvudbudskap i media.

– Vi konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare.

– Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Budskapen tydliggörs genom stödjande delbudskap.

Delbudskap möjliga uppdragsgivare
– Ett företag som deltar i debatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare.

– Allt fler företag vill delta i samhällsdebatten. Genom att samarbeta med en pr-byrå kan de stärka sin kommunikation med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

– De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.

Delbudskap möjliga jobbsökare
– Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling.

– Vår filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid.

– Tack vare ett enhetligt timpris på 2 700 kronor kan vi erbjuda våra anställda en god lön, vinstdelning och den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.

Talespersoner
Vd är Westanders talesperson i företagsspecifika frågor. Kundansvariga uppmuntras att informera media om nya uppdragsgivare; ansvariga för tjänste- och specialistområden inspireras att göra pr för sina respektive områden; och alla konsulter kan uttala sig i olika frågor som exempelvis hållbarhetsexpert, ledarskapsexpert eller varumärkesexpert. Samtliga anställda har också möjlighet att profilera sig genom att på arbetstid exempelvis skriva egna debattartiklar.

Pr-mål
Westanders kvantitativa pr-mål är att för varje år få allt mer och bättre genomslag i traditionella och sociala medier.

Det kvalitativa pr-målet är att inte bara företaget utan också enskilda konsulter ska etablera sig som de pr-experter som media kontaktar på eget initiativ inom områden som medierelationer, opinionsbildning och lobbying.

Affärsmål
Pr-målen ska bidra till att vi når våra affärsmål. Bland Westanders konkreta och mätbara affärsmål finns att vi ska öka antalet relevanta kundförfrågningar och jobbansökningar.

Affärsmålen kan också kopplas till ökad kundnöjdhet och medarbetartrivsel. Westander genomför en årlig kundundersökning och deltar sedan 2007 i undersökningsföretaget Regis årliga medarbetarstudie.

Westanders tillväxtmål är att fördubbla byråintäkten på sju år, motsvarande en ökning med 10 procent per år. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.