Småföretag arbetar med hållbarhet – men utan mål

Nyligen släppte organisationen Företagarna sin rapport Hållbara företag bygger framtiden. Den bygger på en undersökning som besvarats av ett tusental små och medelstora företag i Företagarnas panel. Hanna Berheim, ansvarig för Westanders specialistområde hållbarhet, har sammanfattat de mest intressanta resultaten från undersökningen:

  • Nio av tio företag tycker det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och arbeta med hållbarhet. Men bara drygt hälften av företagen arbetar med hållbarhet i dag.
  • Några av de vanligaste anledningarna till att företagen arbetar med hållbarhet är att stärka konkurrenskraften, marknadsföring, krav från kunder, lönsamhet och riskhantering. Ofta är det ägare eller ledning som har tagit initiativet.
  • Hälften av de som arbetar med hållbarhet saknar styrdokument för det. Sju av tio företag utvärderar inte effekterna av sitt hållbarhetsarbete.
  • För vartannat företag som hållbarhetsrapporterar är kunderna den viktigaste målgruppen. Därefter kommer ägare, medarbetare och offentliga uppköpare.
  • De som arbetar med hållbarhet upplever också att det har gynnat framför allt kundnöjdheten, marknadsföringen, medarbetarna och lönsamheten.

Det verkar alltså finnas väldigt många företag som tycker att frågorna är viktiga, men som av olika anledningar inte har kommit i gång ännu. Här kan kundernas krav vara avgörande.

När det gäller de som faktiskt arbetar med hållbarhet är det anmärkningsvärt att så få utvärderar och följer upp – många har inte ens något styrdokument för arbetet. Att sätta mål för och följa upp det hållbarhetsarbete man redan bedriver låter som lågt hängande frukter. Det är också en förutsättning för att kunna kommunicera till andra. Om bland annat detta handlar pr-handbokens 10 tips om hållbarhetskommunikation.

Läs mer om våra specialister inom hållbarhet.

/Hanna Berheim