Katalin Bachry Herngren ny delägare i Westander

Katalin Bachry Herngren blir ny delägare i pr-byrån Westander, som därmed har totalt 20 anställda som delägare. Hon ansvarar för Westanders specialistområde Hållbart byggande.

– Jag är stolt och glad över förtroendet. Delägarskapet gör mig om möjligt ännu mer motiverad i mitt arbete för att Westander ska bidra till ökat samhällsengagemang i byggbranschen och ett mer hållbart byggande, säger Katalin Bachry Herngren.

Katalin Bachry Herngren har jobbat fem år i företaget och ansvarar i dag för Westanders specialistområde Hållbart byggande. Under sina år på Westander har hon jobbat brett inom flera olika branscher, med omställningen till en cirkulär ekonomi som det gemensamma temat.

– Jag är glad att Katalin Bachry Herngren väljer att investera i Westander. Delägarskap uppmuntrar till långsiktighet och stärker de ekonomiska incitamenten att expandera, säger Westanders vd Patrik Westander.

Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Westander grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör. Pr-byrån ägs fortfarande till största delen av grundarna.

Läs mer om Westanders ägande.

Pressmeddelanden 2022

Visa fler