Westander höjer timpriset till 2 700 kronor

Pr-byrån Westander höjer timpriset från 2 400 till 2 700 kronor exklusive moms. Prishöjningen med 12,5 procent ska skapa utrymme för höjda löner och en fortsatt lönsam expansion.

Timprishöjningen genomförs från den 1 januari 2023 för nya uppdragsgivare och från den 1 april 2023 för byråns nuvarande uppdragsgivare. Westander tillämpar ett öppet redovisat timpris som är lika för alla konsulter, tjänster och kunder.

– För oss är det viktigt att konsultarvodet följer kundernas löneutveckling. Om ett konsultföretag över tid erbjuder en sämre löneutveckling än kunderna så söker sig de mest kvalificerade medarbetarna förr eller senare till kundsidan, säger Westanders vd Patrik Westander.

Prishöjningen är företagets femte sedan starten år 2000. Westander har vart fjärde år sedan 2006 genomfört prishöjningar som följer medellönen i Sverige.

Westanders byråintäkt blev rekordstora 35,8 miljoner kronor under första halvåret, en ökning med 6,5 miljoner eller 22 procent jämför med motsvarande period 2021. Rörelseresultatet uppgick till rekordstora 10,6 miljoner kronor.

– Vi har redan god lönsamhet och kommer att använda prishöjningen till att höja våra konsulters löner. För att attrahera och behålla högt kvalificerade konsulter vill vi kunna erbjuda en god löneutveckling, säger Patrik Westander.

Med nästa års prishöjning till 2 700 kronor exklusive moms kommer Westander att ha höjt timpriset med 93 procent sedan millennieskiftet. Detta är i paritet med utvecklingen av medellönen i Sverige.

SCB presenterade nyligen den uppdaterade siffran för medellönen i Sverige, som 2021 uppgick till 37 100 kronor. Det betyder att medellönen, som år 2000 bara var 20 300 kronor, har stigit med 83 procent på 21 år.

Westanders byråintäkt har de senaste tio åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Läs mer om Westanders prisstrategi: ”Vi kallar det kundlöneparitet.
 
Westanders timpris, kronor exklusive moms

 

Medellönen i Sverige, kronor