Moderatorskap

En skicklig moderator skapar ett dynamiskt samtal och leder diskussionen mot ett tydligt mål. Som moderator måste du vara påläst, förberedd, observant, närvarande och gärna lite underhållande.

Ofta finns kompetensen internt, men ibland kan det vara en fördel att anlita en extern moderator som inte är knuten till arrangören. Vi hjälper er att göra seminariet eller konferensen riktigt givande.

Många av oss på Westander är vana moderatorer. Flera har särskild kompetens inom olika ämnesområden. Vi kan också coacha dig som själv ska moderera.

Vill du veta mer?

Katalin Herngren Bachry

Våra moderatorer

Katalin Herngren Bachry

Pr-konsult

Katalin ansvarar för Westanders tjänster inom hållbarhetsredovisning. Tidigare har hon bland annat arbetat med affärsutveckling på Gigafood.
– Stäm av syftet. Diskutera vad publiken ska tycka, känna och göra efteråt, säger Katalin Herngren Bachry.

Anders Wennerstrand

Affärsområdeschef

Anders är chef för enheten Westander Hållbarhet. Tidigare har han arbetat mer än tio år på TT, bland annat som chef för centraldesken.
– Var flexibel. Lyssna noga på vad som sägs och ställ spontana följdfrågor, säger Anders Wennerstrand.

Jacob Risberg

Pr-konsult

Jacob är specialiserad på klimatfrågan och arbetade tidigare på Svenska kyrkans internationella avdelning. Han modererar gärna med miljö- och klimatfokus.
– Ge energi. Om du själv trivs kommer även publik, talare och paneldeltagare att göra det, säger Jacob Risberg.

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad och var tidigare kommunalråd. Han är ansvarig för kursen Bli en skicklig moderator.
– Var publikens röst. Be talarna att förklara krångliga ord och konkretisera invecklade resonemang, säger Johannes Krunegård.

Karin Malmström

Pr-konsult

Karin ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har hon bland annat arbetat med näringslivsfrågor på Stockholms Handelskammare.
– Styr samtalet. Som moderator måste du våga ta plats och leda samtalet framåt, säger Karin Malmström.