Moderatorskap

En skicklig moderator skapar ett dynamiskt samtal och leder diskussionen mot ett tydligt mål. Som moderator måste du vara påläst, förberedd, observant, närvarande och gärna lite underhållande.

Ofta finns kompetensen internt, men ibland kan det vara en fördel att anlita en extern moderator som inte är knuten till arrangören. Vi hjälper er att göra seminariet eller konferensen riktigt givande.

Många av oss på Westander är vana moderatorer. Flera har särskild kompetens inom olika ämnesområden. Vi kan också coacha dig som själv ska moderera.

Vill du veta mer?

Johannes Krunegård

Våra moderatorer

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad och var tidigare kommunalråd. Han är ansvarig för kursen Bli en skicklig moderator.
– Var publikens röst. Be talarna att förklara krångliga ord och konkretisera invecklade resonemang, säger Johannes Krunegård.

Ahmed Al-Qassam

Pr-konsult

Ahmed är specialiserad på klimat och energi. Han modererar gärna samtal om hållbar utveckling, i synnerhet med klimat- eller miljöfokus.
– Anpassa till målgruppen. Se till att publiken får maximal nytta av innehållet, säger Ahmed Al-Qassam.

Anders Wennerstrand

Affärsområdeschef

Anders är chef för enheten Westander Hållbarhet. Tidigare har han arbetat mer än tio år på TT, bland annat som chef för centraldesken.
– Var flexibel. Lyssna noga på vad som sägs och ställ spontana följdfrågor, säger Anders Wennerstrand.

Frida Blom

Seniorkonsult

Frida ansvarar för Westanders tjänster inom varumärkesstrategi. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Styr samtalet. Som moderator måste du våga ta plats och leda samtalet framåt, säger Frida Blom.

Jacob Risberg

Pr-konsult

Jacob är specialiserad på klimatfrågan och arbetade tidigare på Svenska kyrkans internationella avdelning. Han modererar gärna med miljö- och klimatfokus.
– Ge energi. Om du själv trivs kommer även publik, talare och paneldeltagare att göra det, säger Jacob Risberg.

Katalin Herngren Bachry

Pr-konsult

Katalin ansvarar för Westanders tjänster inom hållbarhetsredovisning. Hon undervisar på kursen Bli en skicklig moderator.
– Stäm av syftet. Diskutera vad publiken ska tycka, känna och göra efteråt, säger Katalin Herngren Bachry.