Moderatorskap

En skicklig moderator skapar ett dynamiskt samtal och leder diskussionen mot ett tydligt mål. Som moderator måste du vara påläst, förberedd, observant, närvarande och gärna lite underhållande.

Ofta finns kompetensen internt, men ibland kan det vara en fördel att anlita en extern moderator som inte är knuten till arrangören. Vi hjälper er att göra seminariet eller konferensen riktigt givande.

Många av oss på Westander är vana moderatorer. Flera har särskild kompetens inom olika ämnesområden. Vi kan också coacha dig som själv ska moderera.

Vill du veta mer?

Johannes Krunegård

Våra moderatorer

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad och var tidigare kommunalråd. Han är ansvarig för kursen Bli en skicklig moderator.
– Var publikens röst. Be talarna att förklara krångliga ord och konkretisera invecklade resonemang, säger Johannes Krunegård.

Ahmed Al-Qassam

Pr-konsult

Ahmed är specialiserad på klimat och energi. Han modererar gärna samtal om hållbar utveckling, i synnerhet med klimat- eller miljöfokus.
– Anpassa till målgruppen. Se till att publiken får maximal nytta av innehållet, säger Ahmed Al-Qassam.

Anders Wennerstrand

Seniorkonsult

Anders är ansvarig för Westanders tjänster inom medieträning och arbetade tidigare som journalist på nyhetsbyrån TT. Han modererar gärna brett.
– Var flexibel. Lyssna noga på vad som sägs och ställ spontana följdfrågor, säger Anders Wennerstrand.

Frida Blom

Seniorkonsult

Frida är specialiserad på kommunikativt ledarskap. Hon modererar gärna samtal om företagskultur, motivation och det hållbara arbetslivet.
– Styr samtalet. Som moderator måste du våga ta plats och leda samtalet framåt, säger Frida Blom.

Hanna Berheim Brudin

Affärsområdeschef

Hanna är chef för enheten Westander Hållbarhet. Hon modererar gärna samtal om hållbar utveckling och undervisar på kursen Bli en skicklig moderator.
– Stäm av syftet. Diskutera vad publiken ska tycka, känna och göra efteråt, säger Hanna Berheim Brudin.

Jacob Risberg

Pr-konsult

Jacob är specialiserad på klimatfrågan och arbetade tidigare på Svenska kyrkans internationella avdelning. Han modererar gärna med miljö- och klimatfokus.
– Ge energi. Om du själv trivs kommer även publik, talare och paneldeltagare att göra det, säger Jacob Risberg.