Johanna Look

Som byråchef jobbar Johanna i hög grad som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Johanna är specialiserad på strategi, varumärkesstrategi och ledarskap.

Johanna är byråchef och biträdande vd, med ett särskilt ansvar att stötta konsulterna i deras säljarbete. Hon är delägare och har jobbat som konsult på Westander sedan 2007.

Tidigare har Johanna bland annat arbetat som informationssekreterare och pressansvarig på en studentkår vid Linköpings universitet.

Johanna har en magisterexamen i konstvetenskap från Linköpings universitet och en examen i strategisk information och pr från Berghs.

Johanna är föräldraledig från juni 2023.