Amelie Kvarnström

I sin roll som pr-konsult jobbar Amelie som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Amelie arbetar med att utveckla företags strategiska hållbarhetsarbete, stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut, bland annat med fokus på social hållbarhet och EU-frågor. Hon ingår i enheten Westander Hållbarhet.

Tidigare har Amelie arbetat med hållbarhetsanalys och policyutveckling på Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Hon har också arbetat med juridisk rådgivning på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Amelie har dubbla juristexamina från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och från King’s College London, båda med inriktning på internationell handelsrätt och mänskliga rättigheter.

Amelies specialistområden

Hållbarhet

Inkluderande kommunikation

Moderatorskap

Mänskliga rättigheter

Strategi