Akut krisstöd

När en kris är under uppsegling är det vanligt att man drabbas av tunnelseende. Ett oberoende utifrånperspektiv är ofta nödvändigt för att säkerställa ett snabbt och kraftfullt agerande. Westander kan bland annat bistå med följande tjänster:

 • Bollplank och coachning
 • Personligt stöd till nyckelpersoner
 • Förstärkning i det praktiska kommunikationsarbetet
 • Budskapsformulering
 • Budskaps- och medieträning
 • Omvärldsbevakning
 • Research
 • Rådgivning och redaktionellt arbete i sociala medier
 • Kvalitetssäkring av texter
 • Dokumentation
 • Jourberedskap
 • Utvärdering och lärande efter krisen

Utifrån uppdragsgivarens ambitionsnivå kommer vi gemensamt överens om omfattningen av Westanders stöd.

Mer om Kris­kommunikation

Letar du efter något annat?