Vad kostar akut krisstöd?

Westander har ett enhetligt och öppet redovisat timpris på 2 700 kronor exklusive moms.

Vid akut krisstöd som måste ske utanför kontorstid tar vi dubbel timtaxa. Före klockan 8.00 och efter klockan 18.00 på vardagar samt under helger gäller ett timpris på 5 400 kronor exklusive moms.

Om det är aktuellt att vi ska ha jour utanför kontorstid, vilket innebär att vi lovar att en konsult finns tillgänglig för att med kort varsel kunna hjälpa till, tar vi en ersättning motsvarande 4 timmar per dygn, vilket innebär 10 800 kronor exklusive moms. När jourkonsulten sätts i arbete tillkommer dessutom ersättning med dubbelt timpris enligt ovan.

Mer om Kris­kommunikation

Letar du efter något annat?