Chefscoachning

En bra ledare är tydlig kring mål och värderingar, och glasklar vid delegering av ansvar. Men behovet av uppskattning gör att chefer kan frestas att ge vaga besked, delegera för lite och inte utmana sina medarbetare.

Många chefer behöver ett regelbundet bollplank och ett utifrånperspektiv för att reflektera kring ledarskapets utmaningar. Westanders chefscoachning utgår från de individuella behoven och målsättningarna. Tillsammans undersöker vi hur du kan bli en ännu större resurs för din omgivning – utifrån dina förutsättningar.

Vi kan bland annat hjälpa dig att

  • bli tydligare som chef
  • prioritera utifrån dina egna och företagets värderingar
  • coacha kompetenta medarbetare.

Sagt om Birger Lycken som coach:

”Jag är väldigt tacksam för de konkreta verktyg jag har fått med mig. Samtalen har lett till att jag har tagit tag i feedbackfrågan och att jag har reflekterat mycket över mitt eget beteende. Jag har också fått en större kvalitet i de coachande samtalen med mina medarbetare.”

Jonas Elamson
Kommunikationschef, Svenska Bostäder

Mer om Ledarskap

Letar du efter något annat?