Från gnällkultur till snällkultur

Gnäll på jobbet är ett av våra största arbetsmiljöproblem. Gnället tillåts pågå ohejdat på möten, i korridorer och i fikarum – ofta av omsorg om att det ska vara högt i tak på arbetsplatsen.

Gnällkulturen är den raka motsatsen till en snällkultur. Medan gnäll äter energi så ger snällhet energi. Medan gnäll underminerar ansvarstagande så bygger snällhet på stort eget ansvarstagande. Och medan gnäll motverkar förändring så innebär snällhet högt ställda förväntningar på alla medarbetare att bidra till ständig förändring.

Snällhet handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla. Snällhet handlar om att vilja andra väl. Att gå från gnällkultur till snällkultur kräver ett aktivt arbete av chefer och medarbetare.

Vi kan bland annat hjälpa er att

  • etablera nolltolerans mot gnäll
  • bygga en snällkultur
  • omvandla gnäll till konstruktiva förslag.

Mer om Ledarskap

Letar du efter något annat?