Affärsstrategi

En bra affärsstrategi fokuserar företagets resurser på de mest centrala utmaningarna. Strategin består av tydliga och genomtänkta vägval som hjälper företaget att nå sina mål. För att öka användbarheten bör strategin kopplas till konkreta aktiviteter.

Westander tar fram en affärsstrategi från start eller utvecklar er befintliga strategi. I arbetet med strategin analyserar vi företaget, marknaden och omvärlden. Tillsammans med er ledningsgrupp går vi igenom era strategiska möjligheter och gör aktiva och medvetna val mellan olika beslutsalternativ. Syftet är att skapa förankring, fokus och handlingskraft.

Det färdiga resultatet är ett kort och koncist dokument som beskriver strategiska vägval och aktiviteter. Nyckelformuleringarna ska vara enkla, tydliga och möjliga att kommunicera till alla medarbetare.

Mer om Strategi

Letar du efter något annat?