Kommunikations-strategi

En bra kommunikationsstrategi hjälper till att fokusera kommunikationen på de mest centrala utmaningarna. Strategin består av tydliga och genomtänkta vägval som hjälper er att nå kommunikationsmål och andra övergripande målsättningar. För att öka användbarheten bör strategin kopplas till konkreta aktiviteter.

Westander tar fram en kommunikationsstrategi från start eller utvecklar en befintlig strategi. I det arbetet analyseras kommunikationen i relation till affärs- och verksamhetsmål samt omvärlden. Vi genomför workshops för att skapa förankring och göra aktiva och medvetna val mellan olika beslutsalternativ.

Det färdiga resultatet är ett kort och koncist dokument som beskriver strategiska vägval och aktiviteter. Nyckelformuleringarna ska vara enkla och tydliga samt bidra till att skapa fokus och uthållighet i er kommunikation.

Mer om Strategi

Letar du efter något annat?