Förändringsstrategi

En bra förändringsstrategi har ett tydligt mål som formulerar vad förändringen ska bidra till. Uthållig förändring har ett högre syfte, sker i små steg och bygger på trygghet. Företagskulturen behöver både stötta och utmana medarbetarna till förändring.

Westander tar fram en förändringsstrategi från start eller utvecklar er befintliga strategi. I arbetet med strategin analyserar vi företagskulturen och ledarskapet inom organisationen. Tillsammans med er ledningsgrupp går vi igenom era strategiska möjligheter och gör aktiva och medvetna val mellan olika beslutsalternativ. Syftet är att skapa förankring, fokus och handlingskraft.

Det färdiga resultatet är ett kort och koncist dokument som beskriver strategiska vägval och aktiviteter. Nyckelformuleringarna ska vara enkla, tydliga och möjliga att kommunicera till alla medarbetare.

Mer om Strategi

Letar du efter något annat?