Varumärkesanalys

Allt varumärkesarbete börjar med en analys av nuläget: Hur andra uppfattar er, hur ni på ett sanningsenligt sätt skulle beskriva er själva och hur ni vill uppfattas i framtiden.

I analysen läser vi in oss på er verksamhet och intervjuar nyckelpersoner. Ofta låter vi även medarbetare svara på frågor om varumärket i en enkät. För att förstå hur varumärket uppfattas av målgrupperna gör vi gärna varumärkesmätningar och genomför fokusgrupper. Vi gör också en omvärldsanalys av den samhällskontext som varumärket verkar i.

Analysen landar i en bedömning av varumärkets styrkor och svagheter samt utvecklingspotential. Vi tar fram tydliga rekommendationer som uppdragsgivaren kan använda till att fatta beslut kring vägen framåt.

Mer om Varumärkesstrategi

Letar du efter något annat?