Varumärkesförflyttning

För att förflytta eller stärka ett varumärke krävs dels att medarbetarna agerar i enlighet med varumärket i det dagliga arbetet, dels att era väl avvägda budskap kommuniceras konsekvent och med stor uthållighet.

I arbetet med handlingsplanen gör vi en bedömning av om ni bör anpassa styrdokument, upprätta nya rutiner eller förändra arbetsmetoder, i syfte att få medarbetarna med på varumärkesresan. Vi tittar också på om ni bör förändra den externa kommunikationen, exempelvis genom en annan användning av egna kanaler eller nya grepp för att få medialt genomslag.

Handlingsplanen för varumärkesförflyttning innehåller strategiska vägval, konkreta aktiviteter och ett kronologiskt kalendarium skrivet enligt modellen ”vem gör vad och när?”. Westander hjälper även gärna till med att genomföra aktiviteterna.

Mer om Varumärkesstrategi

Letar du efter något annat?