10 tips om klimatlobbying

Riksdagen har fattat beslut om flera viktiga mål inom klimat- och energiområdet. Använd er specialistkunskap för att hjälpa politikerna att nå målen.

Läs om våra specialister inom klimat och energi och hör gärna av dig till Jessica Henryson om du vill ha fler tips.

1. Koppla till klimatmålen

Visa varför just ert förslag är viktigt eller särskilt effektivt för att nå klimatmålen. Sveriges ambitiösa klimatmål kräver åtgärder i alla delar av samhället.

2. Visa på bred samhällsnytta

Förklara hur ert förslag bidrar till flera samhällsnyttor samtidigt. Många åtgärder som minskar klimatpåverkan gör också luften renare i städerna eller är bra för folkhälsan.

3. Bli en lösningsleverantör

Ge förslag på konkreta lösningar som hjälper politikerna att uppnå sina mål. Ta först reda på partiernas ståndpunkter i just er fråga och vad de klimat- och energipolitiska talespersonerna brinner särskilt för.

4. Påverka lokalt

Satsa på att bygga relationer med lokala beslutsfattare i kommuner och regioner, eftersom de ofta ligger i framkant i klimatarbetet. Även riksdagspolitikerna påverkas av opinioner på hemmaplan.

5. Träffa beslutsfattarna

Se först till att ha en klar agenda med ett tydligt budskap och träffa sedan beslutsfattare på alla nivåer. Ett personligt möte kan vara lika effektivt som fem telefonsamtal eller tio mejl.

6. Gör jobbet åt politikerna

Ta fram relevanta siffror, grafer och rapporter som hjälper politikerna att argumentera för ert förslag. Hur kommer förslaget att minska bilåkandet, öka återvinningen eller effektivisera energianvändningen?

7. Hitta opinionsbildarna

Identifiera de personer som påverkar såväl debatten som de politiska beslutsfattarna inom just ert område. Hur kan ni få dem att bli ambassadörer för ert budskap?

8. Påverka i rätt tid

Hitta rätt tidpunkt och sammanhang för att lyfta upp er fråga på den klimatpolitiska agendan. Det är betydligt lättare att påverka i början av en process än när beslut redan är fattade.

9. Bygg förtroende

Berätta hur ni jobbar långsiktigt för att bidra till klimatomställningen och var öppna om era brister. Visa att ni har värdefull kunskap som behövs för att fatta rätt beslut.

10. Visa på bred förankring

Kroka arm med aktörer från olika delar av samhället för att bilda opinion. En fastighetsägare, ett åkeri och en miljöorganisation kan ha flera gemensamma intressen i klimatarbetet.