Klimat och energi

Klimatkrisen påverkar alla branscher och är en av vår tids största samhällsutmaningar.

Företag som berättar hur de bidrar till klimatomställningen stärker varumärket, inspirerar andra och driver klimatarbetet framåt. Vi på Westander hjälper företag och organisationer att kommunicera effektivt och bidra till utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle.

Våra specialister analyserar, opinionsbildar och påverkar utvecklingen på klimat- och energiområdet. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Prenumerera på Veckans klimatnyheter »

Ny rapport: Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent »

Reformen av EU:s utsläppshandel – konsekvenser för svensk klimatpolitik  »

Vill du veta mer?

Jessica Henryson

Våra specialister inom klimat och energi

Jessica Henryson

Affärsområdeschef

Jessica är chef för enheten Westander Klimat och Energi. Aktuell Hållbarhet utsåg henne 2018 till en av de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige.
– Bygg förtroende. Visa att ni har värdefull kunskap som behövs för att fatta rätt beslut, säger Jessica Henryson.

Ahmed Al-Qassam

Pr-konsult

Ahmed är specialiserad på klimat och energi. Aktuell Hållbarhet utsåg honom 2017 till en av de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige.
– Tala till hjärtat. Hitta en känslomässig beröringspunkt för er målgrupp, säger Ahmed Al-Qassam.

Daniel Hirsch

Pr-konsult

Daniel är redaktör för nyhetsbrevet Veckans klimatnyheter. Tidigare har han arbetat som journalist, senast som chefredaktör på resebranschens tidning Travel News.
– Visa på bred samhällsnytta. Förklara hur ert förslag också gör luften renare eller är bra för folkhälsan, säger Daniel Hirsch.

Henrik Westander

Seniorkonsult

Henrik är Westanders medgrundare. Han har utsetts till Årets lobbyist och blivit utnämnd till "Svensk Mästare i DN Debatt" av SVT:s Mediemagasinet.
– Gör jobbet åt politikerna. Relevanta siffror, grafer och rapporter stärker lobbyarbetet, säger Henrik Westander.

Jacob Risberg

Pr-konsult

Jacob är specialiserad på klimat och energi. Tidigare har han arbetat som klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkans internationella avdelning.
– Visa på bred förankring. Kroka arm med aktörer från olika delar av samhället för att bilda opinion, säger Jacob Risberg.

Johannes Krunegård

Seniorkonsult

Johannes ansvarar för Westanders specialistområde Samhällsbyggnad. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping.
– Ge förslag på konkreta lösningar som hjälper politikerna att nå sina mål, säger Johannes Krunegård.