Jessica Henryson

I sin roll som affärsområdeschef jobbar Jessica i hög grad som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Jessica arbetar med att stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut, generellt inom klimat- och energiområdet samt specifikt inom området vindkraft.

Jessica är chef för enheten Westander Klimat och Energi. Hon är delägare och har jobbat som konsult på Westander sedan 2005.

Tidigare har Jessica främst arbetat som teknikkonsult inom klimat och energi, med specialistområdet energisystemanalyser, bland annat på teknikkonsultföretagen WSP och Carl Bro.

Jessica är civilingenjör från Lunds tekniska högskola. Aktuell Hållbarhet utsåg henne 2018 till en av de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige.

Jessicas specialistområden

Hållbar industri

Klimat och energi

Public affairs