10 tips om tidskrifter

Tidskrifter är en särskilt effektiv kanal för att nå specifika målgrupper. Genom att tidskriftsanpassa ert material gör ni det enkelt för redaktionen, som ofta är liten och beroende av bra tips, att publicera era nyheter.

Läs mer om vår heldagskurs Skapa mer publicitet och hör gärna av dig till Emma Rost om du vill ha fler tips.

1. Hitta rätt tidskrift

Utgå från era målgrupper och välj rätt tidskrifter för att bäst nå dem. Börja gärna er kartläggning på sverigestidskrifter.se, som har över 300 tidskrifter bland sina medlemmar.

2. Läs tidskriften

Lär känna utvalda tidskrifter genom att läsa dem noga. Skaffa en känsla för olika format, tonalitet och bildspråk så att ni kan skräddarsy ert material.

3. Anpassa till avdelningen

Utforma er nyhet så att den passar till en specifik avdelning i tidskriften. All anpassning ni kan göra underlättar för redaktören att ta in det ni erbjuder.

4. Var ute i god tid

Kontakta redaktionen åtta till tolv veckor före beräknad utgivning. Räkna med en lång pressläggningstid och utgå från den utgivningsplan som ofta finns på hemsidan.

5. Ge exklusivitet

Erbjud idéer för längre reportage exklusivt till en utvald tidskrift, helst genom att ringa redaktören. Ha materialet förberett och följ upp samtalet med ett mejl.

6. Glöm inte webben

Föreslå gärna en webbpublicering, om det är för sent att få in nyheten i den tryckta tidskriften. De flesta tidskrifter publicerar även nyheter löpande på webben.

7. Använd bilder

Lägg mycket kraft på att ta fram eget bildmaterial och skicka alltid högupplösta bilder. Ett bra bildmaterial är ofta avgörande för att bli publicerad i tidskrifter.

8. Skriv notiser

Korta ner er nyhet till en notis, gärna i tipsformat, och komplettera med en väl vald bild. De flesta tidskrifter har någon form av sidor med korta notiser i varje nummer.

9. Gör en årsplan

Effektivisera pr-arbetet och säsongsanpassa ert material genom att ta fram en plan för helåret. Många tidskrifter gör en grov årsplanering med teman som återkommer varje år.

10. Etablera en relation

Kontakta redaktörer på utvalda tidskrifter för att förklara vilket slags material ni kan leverera. De flesta redaktörer har ett brett nätverk som förser dem med nyheter.