10 tips om tipslistor

En tipslista med praktiskt användbara tips är ett effektivt sätt att dela med sig av kunskap. Genom att ta fram konkreta och handfasta tips inom ditt expertområde skapar du också förutsättningar att bygga din roll som talesperson.

Läs mer om vår heldagskurs Skapa mer publicitet och hör gärna av dig till Patrik Westander om du vill ha fler tips.

1. Börja med många tips

Samla ihop cirka 12–15 praktiskt användbara tips i rubrikformat. Tänk först till på egen hand, prata därefter med några specialintresserade kollegor och leta slutligen inspiration på nätet.

2. Välj ut tio rubriker

Bestäm dig för tio enkla och konkreta tips som du själv skulle vilja använda i en checklista. Placera rubrikerna i en logisk ordningsföljd och bedöm om helheten fungerar.

3. Skriv en ingress

Formulera en intresseväckande ingress, gärna med bara två meningar, där du sätter in tipsen i ett sammanhang. Förklara varför du har tagit fram en tipslista inom ämnet.

4. Uppmana och fördjupa

Utveckla varje tipsrubrik genom två korta meningar, först en uppmaning och sedan en fördjupning. Den andra meningen kan vara en konkretisering, exemplifiering eller motivering av den första.

5. Variera imperativen

Var konsekvent i terminologin, men variera samtidigt ordvalet i dina uppmaningar. Med ett mycket koncist textformat är det extra viktigt att undvika onödiga upprepningar.

6. Gör lika långa tips

Försök att skriva alla tips med samma textlängd. Tipslistan blir betydligt mer lättläst om du använder kortfattade meningar, korta stycken och en enhetlig längd på tipsen.

7. Stryk onödiga ord

Ta bort alla ord som inte är nödvändiga så att texten ryms på en A4 eller blir cirka 2 200 tecken inklusive mellanslag. Målet är att läsaren ska uppleva tipslistan som kärnfull.

8. Testa läsbarheten

Fråga ett par kollegor om hjälp med förbättringsförslag för att göra tipslistan ännu enklare och tydligare. Använd alla förslag som du inte tycker blir försämringar.

9. Ifrågasätt urvalet

Be de specialintresserade kollegorna att kvalitetssäkra urvalet. Fråga vilka som är de tre bästa tipsen, vilka två tips som känns överflödiga och vilket tips som saknas.

10. Erbjud till media

Skicka slutligen tipslistan exklusivt till en utvald reporter eller nyhetsredaktion. När media har publicerat kan ni direkt lägga ut tipsen på er hemsida och lansera i sociala kanaler.