10 tips till moderatorn

Som moderator för ett seminarium, en konferens eller en debatt har du en både rolig och viktig roll. Samtidigt som du ska uppnå arrangörens syfte och ställa välriktade frågor till de medverkande ska du se till att publiken får maximal nytta av innehållet.

Läs mer om vår heldagskurs Bli en skicklig moderator och hör gärna av dig till Johannes Krunegård om du vill ha fler tips.

1. Klargör syfte och upplägg

Var noga med att stämma av syfte och förväntningar med arrangören. Vad ska publiken tycka, känna och göra efteråt? Stäm också av upplägg och frågor med talare och paneldeltagare.

2. Anpassa till målgruppen

Anpassa upplägget efter målgruppens behov och önskemål. Se till att det tydligt framgår redan av inbjudan vem arrangemanget riktar sig till och vad publiken kan förvänta sig.

3. Förbered dig noga

Formulera en bra presentation av ämnet, de medverkande och dig själv. Skriv ner de frågor du tänker ställa och lägg in naturliga övergångar mellan olika sorters frågor.

4. Gör en tidsplan

Ta fram en detaljerad tidsplan med goda marginaler. Se det som moderatorns uppgift att tiderna hålls. Prioritera dina viktigaste frågor och att avsluta seminariet i tid.

5. Kom i tid

Se alltid till att vara på plats i god tid. Använd tiden före arrangemanget till att testa tekniken, välkomna alla talarna och stämma av exempelvis hur ni ska placera er på scenen.

6. Ge energi

Tänk på att din viktigaste uppgift som moderator är att ge energi till alla närvarande. Se till att själv ha riktigt roligt! Om du trivs kommer även publik, talare och paneldeltagare att göra det.

7. Var flexibel

Utgå från dina frågor och hålltider, men var samtidigt öppen för att följa upp intressanta spår som dyker upp. Lyssna noga på vad som sägs och ställ spontana följdfrågor.

8. Prioritera publiken

Var publikens röst och försök behålla utifrånperspektivet. Be talarna att förklara krångliga ord och konkretisera invecklade resonemang. Tveka inte att själv sammanfatta talarnas budskap.

9. Styr samtalet

Som moderator måste du våga ta plats, avbryta alltför långa utläggningar och leda samtalet framåt. Bryt också in om det kommer en evighetslång publikfråga.

10. Sammanfatta kärnfullt

Avrunda genom att sammanfatta huvudbudskapen, påminna om syftet och tipsa om vart man kan vända sig för mer information. Se till att arrangemanget avslutas med en rungande applåd.