Så här började det: Ett inställt föredrag

Berättelsen om Pr-handboken börjar kring millennieskiftet med ett inställt föredrag för Djurens Rätt.

Henrik Westander hade sammanställt över 15 års erfarenhet av att opinionsbilda mot svensk vapenexport. Nu hade han 101 praktiska pr-tips, men inga åhörare. Ur misslyckandet föddes idén om en kostnadsfri handbok för att göra pr-verktygen tillgängliga för fler.

Sedan starten har Pr-handboken utkommit i 19 upplagor och tryckts i totalt 262 000 exemplar. Under 2022 hade Pr-handboken 71 000 unika sidvisningar på hemsidan.