Introduktionsprogram

Under de tre första månaderna av provanställningen genomför du som nyanställd Westanders introduktionsprogram. Syftet är att skapa goda förutsättningar för dig att snabbt och utan negativ stress komma in i jobbet.

Westander rekryterar enbart högt kvalificerade personer, som har kompetens och engagemang nog att såväl jobba på detaljnivå i uppdragen som ta ett totalt kundansvar och utveckla helt nya samarbeten. Målet med introduktionen är att den som är nyanställd inom sex månader ska ha fått goda förutsättningar att kunna bli kundansvarig och ta ett helhetsansvar för kundsamarbeten.

Introduktionsprogrammet ska ge den som är ny på Westander plattformar för att etablera sig på den interna konsultmarknaden. Att vara en konsult som kundansvariga kollegor gärna vill jobba med är en nyckelfaktor för att lyckas.