Tips till jobbsökaren

Vad roligt att du tänker söka jobb på Westander! Hjälp oss att bedöma om Westander kan vara rätt för dig. Här är tre praktiska tips för din ansökan.

1. Motivera valet av Westander
Besvara först och främst den här frågan: ”Varför tänker du att vi kan vara rätt arbetsplats för dig?” Du kan exempelvis berätta vilka av våra 10 skäl att jobba på Westander som är viktigast för dig.

2. Beskriv ditt engagemang
Berätta om ditt eget samhällsengagemang och hur du vill använda Westander som plattform för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Vår verksamhet är i hög grad baserad på medarbetarnas eget engagemang.

3. Resonera kring frihet och ansvar
Utveckla kort hur du ser på en företagskultur som är präglad av frihet och ansvar. Westander söker enbart kvalificerade rådgivare som kan skapa sin egen efterfrågan i pr-marknadens övre kvalitetssegment.