Kommunicera forskning

Forskningsbaserad kunskap får inte den spridning den förtjänar. Därför behöver forskare delta mer aktivt i samhällsdebatten och på så sätt bidra till bättre beslut bland politiker och allmänhet.

Denna heldagskurs vänder sig till forskare och kommunikatörer vid universitet och högskolor som vill lära sig att formulera och nå ut med sina budskap. Samtidigt ger kursen en förståelse för hur redaktionella och sociala medier fungerar. Utbildningen skräddarsys efter deltagarnas behov och teori varvas med många praktiska övningar.

Kursen ges också som öppen kurs 7 december, läs mer här.

Möjliga kursmoment:

  • Forskarens roll i samhällsdebatten
  • Nyhetslogik och experten i media
  • Budskapsskola
  • Intervjun och mötet med journalisten
  • Debatt och kritik i sociala medier
  • Kommunikationsplanen
  • Presentationsteknik och dramaturgi

Kostnad
Priset för en heldagskurs är 108 000 kronor exklusive moms inom Stockholm. Fakturering sker efter genomförd kurs.

Lärare
Johan Lindahl
Johan är specialiserad på opinionsbildning och forskningskommunikation. Tidigare har han bland annat varit ledarskribent på Aftonbladet och vetenskapsreporter på Sveriges Radio.

Sara Arborén
Sara är chef för Westanders affärsområde Hälsa och forskning. Tidigare har hon bland annat arbetat som journalist, utredare och museipedagog.

Sagt om kursen
”Otroligt bra och engagerande upplägg, tack!”
”Avsnittet om debattartiklar var lysande!”
Jättebra! Och hög energi från er båda!”