Strategiworkshop

En strategi kan beskrivas som övergripande vägval för att nå långsiktiga mål. För att fungera som ett styrinstrument behöver en strategi vara noga genomtänkt, tydligt formulerad och närvarande i verksamheten.

Denna heldagsworkshop vänder sig till en ledningsgrupp eller arbetsgrupp som vill arbeta mer strategiskt. Under workshopen tar vi utgångspunkt i en konkret utmaning hos er och arbetar tillsammans för att utveckla en effektfull strategi som för er närmare era mål. Workshopen skräddarsys efter era behov och teori varvas med praktiska övningar. Dagen har en teambuildande effekt och målsättningen är att ni ska känna er inspirerade och motiverade att sätta i gång direkt att arbeta med strategin.

Möjliga moment:

  • Så tar du fram en bra strategi
  • Omvärldsanalys och invärldsanalys
  • Strategiska vägval
  • Prioriteringars betydelse
  • Från strategi till handling

Kostnad
Priset för en heldagsworkshop är 108 000 kronor exklusive moms inom Stockholm. Fakturering sker efter genomförd workshop.

Lärare
Katalin Herngren
Katalin ansvarar för Westanders tjänster inom strategi. Som konsult har hon främst arbetat med tankeledarskap och varumärkesstrategi.

Amelie Kvarnström
Amelie är specialiserad på hållbarhet. Tidigare har hon arbetat med policyutveckling på Kommerskollegium och med rådgivning på Mannheimer Swartling.