Så opinionsbildar du framgångsrikt

Opinionsbildning handlar om att påverka människors åsikter kring en samhällsfråga. Att delta i samhällsdebatten stärker varumärket och bygger relationer med viktiga målgrupper. Syftet med att opinionsbilda kan vara att påverka politiska beslut, förändra målgruppers beteende eller stärka det egna varumärket. Allt fler företag ser möjligheten att förbättra förutsättningarna för den egna verksamheten genom opinionsbildning och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling.

Denna grundläggande heldagskurs vänder sig organisationer som vill använda opinionsbildning som ett verktyg för att påverka människors åsikter, beteenden och stärka varumärket. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och organisationens utmaningar.

Kostnad
Priset för en heldagskurs är 108 000 kronor exklusive moms inom Stockholm. Fakturering sker efter genomförd kurs.

Lärare
Mattias Falk
Mattias ansvarar för Westanders tjänster inom opinionsbildning. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist, bland annat på Bonnier Tidskrifter.