Så stärker ni samarbetet med återkoppling

Kan jag berömma för mycket? Hur ger jag kritik så att den blir konstruktiv? Hur etablerar vi rutiner och metoder för ständig återkoppling? Under 45 minuter berättar Patrik Westander om hur ni stärker samarbetet genom att bygga en god återkopplingskultur på arbetsplatsen.

Kostnad
Priset är 27 000 kronor exklusive moms inom Stockholm. Fakturering sker efter genomfört föredrag.

Patrik Westander
Patrik är vd och huvudägare av pr-byrån Westander, som han grundade år 2000 tillsammans med sin bror Henrik Westander. Tidigare har han bland annat arbetat på finansdepartementet, inom flera internationella bolag i Statoilkoncernen och som vd för Svenska Statoil.

Sagt om föreläsaren
”Engagerad och pedagogisk.”
”En inspirerande blandning av metodik och hjärta, pragmatism och poesi.”
”Det märktes att föreläsaren på riktigt var grundad i sitt budskap.”
”Tydligt och konkret, det här vill man testa direkt.”
”Förtroendeingivande att de själva lever som de lär.”