10 tips om att ändra vanor

Vanor är automatiserade beteenden som vi utför utan att våra hjärnor reflekterar kring det. Vanemönster hjälper hjärnan att spara energi, uppmärksamhet och tankekraft. Att ändra vanor är ofta mycket ansträngande.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Skapa en ny vana

Ändra din hjärnas vanemönster genom att börja med ett nytt beteende, hellre än att försöka sluta med en dålig vana. Det är i allmänhet lättare att lägga till en god vana.

2

Fokusera på en sak

Kraftsamla kring att etablera en enda ny vana, snarare än att försöka ändra flera saker samtidigt. Om det handlar om en nyckelvana kan kedjereaktioner uppstå, men koncentrera dig på bara en sak.

3

Börja i liten skala

Starta med en mindre förändring som du har goda möjligheter att genomföra uthålligt. Vänta tills beteendet har blivit en vana innan du eventuellt ökar svårighetsgraden.

4

Formulera syftet

Skriv ner en enkel och tydlig mening om varför det är viktigt för dig att skapa en ny vana. Se till att läsa formuleringen varje dag så att du påminns om din inre motivation.

5

Gör det varje dag

Upprepa det ändrade beteendet varje dag för att effektivt etablera en ny vana. Det är betydligt svårare att skapa en vana som bara ska upprepas någon gång per vecka.

6

Underlätta för dig

Skapa en närmiljö i vardagen som gör det lätt att göra rätt, i stället för att förlita dig på viljestyrka. Koppla ditt nya beteende till befintliga vanor, bestämda tidpunkter eller andra signaler.

7

Sätt ett mål

Bestäm ett konkret och mätbart mål för att öka fokus på ditt ändrade beteende. Dokumentera såväl måluppfyllelse som motgångar och fira när du når delmål.

8

Skapa grupptryck

Dela med dig av målet till vänner och bekanta, för att få omgivningens stöd och öka ditt eget ansvarstagande. Kroka arm med kollegor som också vill ändra sina vanor.

9

Var snäll mot dig själv

Räkna med motgångar och se varje felsteg som ett tillfälle att lära mer om hur du ska etablera din nya vana. Var lika positivt peppande mot dig själv som du skulle ha varit mot en god vän.

10

Visualisera din vana

Tänk ofta på det ändrade beteendet och vad det kan ge för resultat på längre sikt. När du visualiserar din nya vana mentalt kan du uppnå samma effekt i hjärnan som genom att faktiskt utföra aktiviteten.