10 tips om kriskommunikation

När företaget utsätts för negativ medial uppmärksamhet är det särskilt viktigt med snabbhet, öppenhet och ansvarstagande. Ni bedöms inte bara utifrån den kris som har inträffat, utan minst lika mycket utifrån hur ni hanterar krisen.

Läs mer om vår heldagskurs Kriskommunikation och hör gärna av dig till Johan Lindahl om du vill ha fler tips.

1

Respektera mediernas roll

Uppmuntra ett öppet förhållningssätt till journalister, med respekt för mediernas gran­skande uppdrag. Då kommer ni i högre grad att driva en verksamhet som tål att granskas.

2

Bygg en öppenhetskultur

Främja en intern öppenhetskultur där kritis­ka röster kan göra sig hörda. Med en sluten och auktoritär kultur riskerar ni att anställda i stället läcker uppgifter till medierna.

3

Var en samhällsaktör

Berätta fortlöpande om hur er verksamhet bidrar till samhällsnytta. På så vis upp­muntrar ni till ansvarstagande internt i organisationen och knyter värdefulla kon­takter externt.

4

Gör löpsedelstestet

Ställ den här frågan: ”Om vårt beslut blir en nyhet på löpsedeln, kan vi stå bakom det och förklara oss?” Om ni inte kan försvara beslu­tet i media bör ni i stället ändra på det.

5

Ta initiativet

Försök förekomma kritik och negativ pu­blicitet genom att på eget initiativ berätta om eventuella problem. Fall inte för fres­telsen att sitta still i båten och hoppas på att det blåser över.

6

Var tillgängliga

Prioritera tillgänglighet för att svara på mediernas frågor. Förbered er genom att skriva ner kortfattade och tydliga svar på de frågor som journalister kan tänkas ställa.

7

Lägg alla kort på bordet

Lämna en så fullständig redovisning som möjligt så snart som möjligt, gärna även på er egen hemsida. Då undviker ni såväl speku­lationer som fler avslöjanden dag efter dag.

8

Förminska inte problemet

Ta kritik på stort allvar och visa att ni för­står omvärldens upprördhet. Att förminska problemet kan lätt tolkas som nonchalans och leder ofta till tuffa uppföljningsfrågor.

9

Använd alla kanaler

Kommunicera er bild av saken i så många kanaler som möjligt. Omvärldsbevaka in­tensivt och svara snabbt på kritik och frå­gor i sociala medier och i mediernas kom­mentarsfält.

10

Redovisa åtgärder

Berätta vad ni gör konkret för att hantera frågan i dagsläget och förhindra att proble­met uppstår igen. Ska ni exempelvis polis­anmäla, avskeda eller begära en granskning av er själva?