10 tips om klimatlobbying

Westander vill hjälpa företag och organisationer att engagera sig i klimatfrågan och bidra till minskad klimatpåverkan. Jessica Henryson, chef för enheten Westander Klimat och Energi, delar med sig av 10 tips om klimatlobbying.

Under 2016 kom en majoritet av riksdagspartierna överens om flera viktiga mål inom klimat- och energiområdet. Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning 2030, ett helt förnybart elsystem 2040 och inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Nu ska den praktiska politiken för att nå målen ta form. Använd er specialistkunskap för att hjälpa politikerna på vägen. Här är Westanders 10 tips om klimatlobbying.

1. Koppla till klimatmålen

Sveriges ambitiösa klimatmål kräver åtgärder i alla delar av samhället. Visa varför just ert förslag är viktigt eller särskilt effektivt för att nå målen.

2. Visa på bred samhällsnytta

Många åtgärder som minskar klimatpåverkan gör också luften renare i städerna eller är bra för folkhälsan. Förklara hur ert förslag bidrar till flera samhällsnyttor samtidigt.

3. Bli en lösningsleverantör

Ta reda på partiernas ståndpunkter i just er fråga och vad de klimat- och energipolitiska talespersonerna brinner särskilt för. Ge förslag på lösningar som hjälper politikerna att uppnå sina mål.

4. Påverka lokalt

Kommuner och regioner ligger ofta i framkant i klimatarbetet, så satsa på att bygga relationer med lokala beslutsfattare. Även riksdagspolitiker påverkas starkt av opinioner på hemmaplan.

5. Träffa beslutsfattarna

Ta gärna direktkontakt med beslutsfattare. Ett personligt möte kan vara lika effektivt som fem telefonsamtal eller tio mejl. Se till att ha en klar agenda och ett tydligt budskap.

6. Gör jobbet åt politikerna

Relevanta siffror, grafer och rapporter stärker lobbyarbetet. Hur kommer ert förslag att minska bilåkandet, öka återanvändningen eller effektivisera energianvändningen?

7. Hitta opinionsbildarna

Identifiera de viktigaste personerna som påverkar debatten och politikerna inom just ert område. Hur kan ni få dem att bli ambassadörer för ert budskap?

8. Påverka i rätt tid

Hitta rätt process och rätt tidpunkt för att lyfta er fråga på den klimatpolitiska agendan. Det är betydligt lättare att påverka i början av en process än när beslutet redan är fattat.

9. Bygg förtroende

Var tydlig med hur ni jobbar långsiktigt för att bidra till minskad klimatpåverkan. Visa att ni har värdefull kunskap som behövs för att fatta rätt beslut. Bli expert eller ”sekreterare” åt politikerna.

10. Bredda förankringen

Kroka arm med aktörer från olika delar av samhället för att bilda opinion. En fastighetsägare, ett åkeri och en miljöorganisation kan ha flera gemensamma intressen i klimatarbetet.

Läs mer om Westanders arbete inom klimat och energi.

/Jessica Henryson

Nyheter 2017

Visa fler