Ett kritiskt mejl

Westander vill hjälpa företag och organisationer att engagera sig i klimatfrågan och bidra till minskad klimatpåverkan. Jessica Henryson, chef för enheten Westander Klimat och Energi, berättar om ett kritiskt mejl.

Vi fick ett kritiskt svarsmejl häromdagen från en person som inte längre ville ha våra pr-tips: ”Vill ni vara en del av problemet eller en del av lösningen?” Mejlskribenten hänvisade till en artikel i Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur.

Vi på Westander vill bidra till en positiv samhällsutveckling och vi tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Med ett så tydligt ställningstagande måste vi räkna med att bli granskade och ibland kritiserade, som nyligen i artikeln i Sveriges Natur. Och vi välkomnar granskning, det sätter tryck på oss att alltid agera utifrån vår övertygelse.

Ofta är det enkelt att se vad som bidrar till en positiv samhällsutveckling och vad som inte gör det. Men ibland är verkligheten mer komplex. För oss är det viktigaste att vi tror att vi i vår roll kan bidra i en positiv riktning, även när det kan finnas flera sätt att se på själva sakfrågan.

Därför kan vi arbeta både med oljebolag och de största utsläpparna i basindustrin, så länge det finns ett gemensamt mål om att vilja bidra till en minskad klimatpåverkan.

Läs mer om vårt arbete inom klimat och energi.

/Jessica Henryson

Nyheter 2017

Visa fler