Tre tips för en användbar pr-strategi

Ett effektivt förarbete hjälper er att gå från strategi till handling. Westanders vd Patrik Westander delar med sig av tre konkreta tips för att ta fram en praktiskt användbar pr-strategi.

Har ni en tydlig pr-strategi? Är strategin uppdaterad under det senaste året? Är alla nyckelpersoner väl införstådda med pr-arbetets syfte? Många företag och organisationer krånglar till strategiarbetet i onödan och kan därför inte svara ja på de här grundläggande frågorna.

En pr-strategi kan vara utformad på olika sätt och innehålla olika beståndsdelar. Det finns bara tre delar som alltid måste ingå: syfte, målgrupper och budskap. Här är tre konkreta tips till dig som vill ta fram en praktiskt användbar pr-strategi:

1. Bestäm syftet

Ingen publicitet har ett egenvärde. Vill företaget intressera konsumenter för en produkt, bygga sitt varumärke eller attrahera potentiella medarbetare? Vill organisationen öka sin medlemsrekrytering, underlätta en insamling, långsiktigt bilda opinion eller kortsiktigt påverka ett beslut? Publicitetssyftet avgör målgrupp och budskap.

2. Ringa in målgruppen

När ni har identifierat er målgrupp kan det vara bra att ta reda på mer om förkunskaper, åsikter, värderingar och språk. Alltför ofta är vi hemmablinda och tror att vi vet allt om vår målgrupp eller att den vi talar till är ungefär som vi själva.

3. Formulera budskap

Bestäm er för ett huvudbudskap som ska finnas som en röd tråd i all er kommunikation. Bryt ner huvudbudskapet i några få konkreta delbudskap.

En praktiskt användbar pr-strategi är med fördel kort, enkel och tydlig. Då kan den lättare förstås, följas och uppdateras. Det viktigaste för att nå framgång i pr-arbetet är att man bestämmer en tydlig riktning, vågar testa olika arbetsmetoder och har flexibiliteten att korrigera kursen löpande.

Inspireras gärna av de viktigaste punkterna i Westanders egen pr-strategi. Du kan också läsa om hur vi hjälper våra uppdragsgivare att ta fram konkreta handlingsplaner som omfattar såväl strategi som aktiviteter.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

/Patrik Westander