Frida Blom

Tre tips om lobbying

Vill du bli bättre på att påverka politiska beslut? Frida Blom, ansvarig för Westanders tjänster inom lobbying, ger tre korta lobbyingtips.

Lobbying handlar om att försöka påverka politiska beslut genom direktkontakter med beslutsfattare och opinionsbildning via medierna. Om många gör sina röster hörda blir debatten mer allsidig och de politiska besluten klokare.

Här är tre tips till dig som vill få politikerna att agera i er fråga:

1. Föreslå konstruktiva lösningar

Träffa politikerna och föreslå konstruktiva lösningar. Stanna inte vid problembeskrivningen och gör inte heller uppvaktningen obehaglig genom att ställa hårda krav.

2. Sätt konkreta mål

Sätt upp ett tydligt och konkret mål om vilket politiskt beslut ni vill ska fattas. Det ska inte råda någon tvekan om när målet är uppfyllt och det är dags att fira!

3. Sök det gemensamma

Sök efter gemensamma intressen och driv förslag som både ni och politikerna drar nytta av. Försök inte omvända en politiker, utan tydliggör i stället hur ert förslag kan hjälpa partiet att nå sina mål.

Vill du ha fler praktiska tips? Då kan du läsa 10 lobbyingtips från pr-handboken. Du kan också anmäla dig till vår öppna kurs Påverka politiska beslut, som genomförs två gånger om året.

/Frida Blom