10 tips om debattartiklar

Debattartikeln är en bra plattform för den som vill delta i samhällsdebatten. Utgå från tre frågor när ni skriver ert debattinlägg:
– Vem vill vi påverka?
– Vad vill vi konkret att någon ska göra?
– Varför är det så viktigt?

Läs om våra tjänster inom opinionsbildning och hör gärna av dig till Mattias Falk om du vill ha fler tips.

1. Använd dagsaktualitet

Koppla ert budskap till ett ämne som är aktuellt. Börja exempelvis artikeln med orden ”I dag…” och knyt an till en ny utredning, en riksdagsdebatt eller en årsdag.

2. Lansera en nyhet

Presentera en rapport, en undersökning eller ny statistik som belyser frågan. Möjligheterna till publicering ökar om det finns en nyhet som kan få uppmärksamhet även i andra medier.

3. Presentera ett förslag

Formulera ett konkret och slagkraftigt förslag på hur ett samhällsproblem kan lösas. Försäkra er om att problemställningen är aktuell, relevant och intresseväckande.

4. Börja med budskapet

Inled artikeln med en rubrik och ingress som tydligt fångar budskapet. En bra ingress sammanfattar artikeln i ett par meningar och presenterar gärna avsändaren.

5. Betona allmänintresset

Argumentera utifrån ett allmänintresse – utan att dölja ett egenintresse – och undvik all egenreklam. Redogör för hur frågan berör många och använd gärna konkreta exempel.

6. Belys motsättningar

Tydliggör olika ståndpunkter och ställ gärna någon till svars. Vid ett replikskifte får den person som inleder debatten normalt också skriva en slutreplik.

7. Skriv enkelt

Använd ett språk som är lätt att förstå, med kortfattade meningar och tydliga resonemang. Dela in texten i korta stycken, med budskapet som röd tråd och en tydlig poäng i varje stycke.

8. Bädda för fortsättning

Sammanfatta till sist ert budskap, uppmana till åtgärder eller ställ någon till svars. Avsluta gärna artikeln med en konkret fråga till exempelvis en minister.

9. Sprid artikeln

Följ upp med ett pressmeddelande så snart debattartikeln publicerats och länka till artikeln i sociala medier. Skicka även länken via mejl till intressenter och pinga personer som berörs av debatten på X.

10. Var beredda att svara

Förbered ett frågor och svar-dokument som ni kan ha till hands om journalister ringer. Se eventuella repliker som en inbjudan till att förtydliga budskapet och föra debatten vidare.

11. Antal tecken inklusive mellanslag

Aftonbladet: 3 500
Dagens industri: 2 400, 3 200, 4 500
Dagens Nyheter: 4 000–5 500
Expressen: 3 500
Göteborgs-Posten: 2 800, 4 500
Svenska Dagbladet: 6 000
Sydsvenskan: 5 000
Flertalet landsortstidningar: 2 500