10 tips om hållbarhetsrapporten

Allt fler företag låter hållbarhetsrapporten utgöra basen för sin kommunikation kring hållbarhetsarbetet. Syftet kan vara att stärka varumärket, inspirera andra och driva det egna hållbarhetsarbetet framåt.

Läs mer om vår heldagskurs Kommunicera hållbarhet och hör gärna av dig till Emma Rost om du vill ha fler tips.

1. Bestäm syftet

Slå fast ert syfte med hållbarhetsrapporten, utöver att uppfylla lagkrav. Ett tydligt syfte avgör målgruppen, påverkar formatet och gör det möjligt att sätta konkreta och träffsäkra mål.

2. Skräddarsy formatet

Använd ett format och tilltal som stämmer med syftet. Med välskrivna texter, intresseväckande infografik och relevanta bildval blir rapporten läst och delad av fler i er målgrupp.

3. Gör det enkelt

Sträva efter att beskriva ert arbete så enkelt och lättbegripligt som möjligt. Undvik fackuttryck, tekniska detaljer och förkortningar i rapporten.

4. Var öppna

Berätta också om mindre positiva saker ni hittar i er verksamhet och vad ni gör konkret för att komma till rätta med dem. Öppenhet är det bästa sättet att bygga förtroende.

5. Hitta allmänintresset

Lyft blicken och visa hur era viktigaste hållbarhetsfrågor berör många. Allmänintresset skapar engagemang och ökar era chanser att nå ut med budskapen.

6. Kommunicera löpande

Berätta om nyheter från ert hållbarhetsarbete löpande. Släpp olika delar av rapportens innehåll på förhand, vid olika tillfällen under hela året.

7. Spara den bästa nyheten

Släpp rapporten tillsammans med den tydligaste nyheten. En utbruten nyhet med stort allmänintresse når fram betydligt bättre än nyheten om att redovisningen är klar.

8. Bilda opinion

Fokusera på en eller ett fåtal hållbarhetsfrågor som ni driver långsiktigt. När rapporten just är släppt är det ett bra läge att opinionsbilda och försöka påverka i er riktning.

9. Använd alla kanaler

Sprid materialet i alla kanaler som är relevanta för att nå fler i målgruppen. Ska ni göra en film, etablera en hashtag, skriva debattartiklar, dela infografik eller göra en story på sociala medier?

10. Följ upp målen

Utvärdera om ni nådde era mål och ta fram åtgärder för att nästa hållbarhetsredovisning ska bli ännu bättre. Våga tänka nytt vad gäller såväl innehåll som format och kommunikation.