10 tips om klimatkommunikation

Klimatfrågan berör hela samhället. Genom att berätta om hur ni bidrar till klimatomställningen kan ni inspirera omvärlden samtidigt som ni bygger ert eget varumärke.

Läs om våra specialister inom klimat och energi och hör gärna av dig till Jessica Henryson om du vill ha fler tips.

1

Lyft fram visionen

En konkret målbild gör det enklare att navigera mot målet. Beskriv i ord och bild hur den klimatsmarta framtiden ser ut och hur ni vill bidra till att förverkliga visionen.

2

Håll balansen

För mycket fokus på de negativa effekterna av klimatförändringarna kan leda till apati och klimatångest. En tumregel för bra klimatkommunikation är att låta 75 procent handla om lösningarna och 25 procent om klimatförändringarnas konsekvenser.

3

Gör det enkelt

Få kan relatera till koldioxidhalter och utsläppskurvor. Prata lättbegripligt om konkreta lösningar och delmål. Berätta gärna om effekter i närtid, som ligger nära målgruppen och som enkelt kan påverkas.

4

Tala till hjärtat

Ett känslobaserat budskap skapar mer engagemang än hårda fakta. Ansträng er för att hitta en känslomässig beröringspunkt för er målgrupp.

5

Prata vinn-vinn-lösningar

Klimatomställningen har många och tydliga fördelar. Visa er målgrupp hur klimatåtgärder kan leda till bättre hälsa, ökad livskvalitet eller mer pengar över i plånboken.

6

Utgå från att alla vill bidra

Många vill vara en del av något innovativt och framtidsinriktat. Underlätta för målgruppen genom att ge dem konkreta verktyg för att bidra till klimatomställningen.

7

Bjud in till diskussion

Var ärlig med att klimatfrågan är komplex och att det kan vara svårt att göra rätt, både i vardagen och på jobbet. Bjud in till en öppen diskussion om vägen framåt.

8

Få med medarbetarna på tåget

Glöm inte att kommunicera internt om ert klimatarbete. Att rädda världen tillsammans kan vara kul! Ordna ett event eller en tävling som engagerar medarbetarna och prata mycket om syftet med ert arbete.

9

Lyft klimatet i miljöpolicyn

En miljöpolicy kan stå för sig själv eller vara del av en större hållbarhetsredovisning. Berätta hur ni bidrar till begränsad klimatpåverkan. Identifiera områden som ni är extra stolta över och lyft fram dem i er kommunikation.

10

Använd de svenska målen

Sverige har 16 nationella miljömål och stödjer FN:s globala hållbarhetsmål. Ta gärna avstamp i de svenska miljömålen för att skapa substans och struktur i ert eget arbete.