10 tips om klimatkommunikation

Klimatkrisen är vår tids största samhällsutmaning. Företag som berättar hur de bidrar till klimatomställningen stärker varumärket, inspirerar andra och driver klimatarbetet framåt.

Läs om våra specialister inom klimat och energi och hör gärna av dig till Jessica Henryson om du vill ha fler tips.

1

Berätta om er vision

Beskriv hur den klimatsmarta framtiden ser ut och hur ni vill bidra till att förverkliga visionen. En konkret målbild gör det enklare att navigera och berätta om arbetet.

2

Fokusera på lösningar

Låt minst 75 procent av er kommunikation handla om lösningar och bara 25 procent om klimatkrisens konsekvenser. För mycket fokus på negativa effekter kan leda till apati och klimatångest.

3

Gör det enkelt

Informera lättbegripligt om effekter som ligger nära målgruppen och om konkreta lösningar som underlättar klimatsmarta val. Få kan relatera till koldioxidhalter och utsläppskurvor.

4

Tala till hjärtat

Rama in ert budskap med ord och exempel som berör och motiverar målgruppen. Ett känslobaserat budskap skapar mer engagemang än hårda fakta.

5

Prata vinn-vinn-lösningar

Visa hur klimatåtgärder kan leda till bättre hälsa, ökad livskvalitet eller mer pengar över i plånboken. Klimatomställningen har många och tydliga fördelar.

6

Få med medarbetarna

Skapa engagemang bland de anställda genom att kommunicera internt om ert klimatarbete. Prata om syftet med klimatarbetet på möten och personalkonferenser.

7

Visa hur andra bidrar

Prata om hur människor i er målgrupp agerar tillsammans för att möta klimathotet. Många påverkas av hur andra gör och vill vara en del av något större och framtidsinriktat.

8

Använd engagerande bilder

Ansträng er för att hitta bilder med lokala klimateffekter som berör er målgrupp. Foton på isbjörnar och rykande skorstenar är både distanserande och uttjatade.

9

Lyft klimatet i miljöpolicyn

Berätta i er miljöpolicy eller hållbarhetsrapport hur ni bidrar till minskad klimatpåverkan. Identifiera områden som ni är extra stolta över och lyft fram dem i er kommunikation.

10

Använd miljömålen

Ta gärna avstamp i de svenska miljömålen för att skapa substans och struktur i ert eget arbete. Sverige har 16 nationella miljömål och stödjer FN:s globala hållbarhetsmål.