10 tips om klimatkommunikation

Klimatkrisen är en av vår tids största samhällsutmaningar. Företag som berättar hur de bidrar till klimatomställningen stärker varumärket, inspirerar andra och driver klimatarbetet framåt.

Läs om våra specialister inom klimat och energi och hör gärna av dig till Jessica Henryson om du vill ha fler tips.

1

Berätta om visionen

Beskriv i ord och bild hur den klimatsmarta framtiden ser ut och hur ni vill bidra till att förverkliga visionen. En konkret målbild gör det enklare att navigera mot målet.

2

Fokusera på lösningarna

Låt 75 procent av er kommunikation handla om lösningarna och bara 25 pro­cent om klimatkrisens konsekvenser. För mycket fokus på de negativa effekterna kan leda till apati och klimatångest.

3

Gör det enkelt

Informera lättbegripligt om effekter som ligger nära målgrupperna och om konkreta lösningar för att underlätta klimatsmarta val. Få kan relatera till koldioxidhalter och utsläppskurvor.

4

Tala till hjärtat

Rama in ert budskap med ord och exempel som berör och motiverar målgruppen. Ett känslobaserat budskap skapar mer engage­mang än hårda fakta.

5

Prata vinn-vinn-lösningar

Visa hur klimatåtgärder kan leda till bättre hälsa, ökad livskvalitet eller mer pengar över i plånboken. Klimatomställningen har många och tydliga fördelar.

6

Få med medarbetarna

Skapa engagemang bland de anställda ge­nom att kommunicera internt om ert klimatarbete. Prata om syftet med klimatarbetet på möten och personalkonferenser.

7

Visa hur andra bidrar

Prata om hur människor i er målgrupp age­rar tillsammans för att möta klimathotet. Många påverkas av hur andra gör och vill vara en del av något större och framtidsinriktat.

8

Använd engagerande bilder

Ansträng er för att hitta bilder med lokala klimateffekter som berör er målgrupp. Fo­ton på isbjörnar och rykande skorstenar är både distanserande och uttjatade.

9

Lyft klimatet i miljöpolicyn

Berätta i er miljöpolicy eller hållbarhets­rapport hur ni bidrar till minskad klimat­påverkan. Identifiera områden som ni är extra stolta över och lyft fram dem i er kommunikation.

10

Använd miljömålen

Ta gärna avstamp i de svenska miljömålen för att skapa substans och struktur i ert eget arbete. Sverige har 16 nationella miljömål och stödjer FN:s globala hållbar­hetsmål.