Public affairs

Public affairs handlar om att analysera samhällsfrågor och påverka politiska beslut genom lobbying och opinionsbildning. Allt fler företag ser möjligheten att förbättra förutsättningarna för den egna verksamheten genom politisk påverkan och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling.

En framgångsrik lobbyist tar eget ansvar, ger konkreta förslag på lösningar och söker samarbete med de politiska beslutsfattarna. Nyckeln är att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att bli mer fokuserade och proaktiva, bland annat genom konkreta handlingsplaner som omfattar såväl strategi som aktiviteter. Westander tillämpar självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dolda kunder.

Vill du veta mer?

Johannes Krunegård

Våra specialister inom public affairs

Johannes Krunegård

Tf affärsområdeschef

Johannes ansvarar för Westanders tjänster inom public affairs. Tidigare har han bland annat varit kommunalråd i Nyköping och landstingsråd i Sörmland.
– Var proaktiva och ligg steget före. Om nästa steg är en utredning, förbered den åt beslutsfattarna, säger Johannes Krunegård.

Emma Stark

Pr-konsult

Emma är specialiserad på opinionsbildning och public affairs. Tidigare har hon bland annat jobbat som biträdande presschef i Regeringskansliet.
– Ge positiv respons. Visa uppskattning när politiker driver de frågor ni arbetar med, säger Emma Stark.

Erik Arroy Elvén

Pr-konsult

Erik är specialiserad på public affairs. Tidigare har han varit generalsekreterare för Pliktrådet och ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
– Skriv en rapport om er fokusfråga. Lyft fram alla argument som talar för ert förslag, säger Erik Arroy Elvén.

Ida Alterå

Seniorkonsult

Ida är specialiserad på opinionsbildning och public affairs. Tidigare har hon varit ordförande för CUF och ledamot i Centerpartiets partistyrelse.
– Låt budskapet besvara tre frågor: Vad är samhällsproblemet? Vad är lösningen? Vad är det konkreta förslaget?, säger Ida Alterå.

Jessica Henryson

Affärsområdeschef

Jessica är chef för enheten Westander Klimat och Energi. Aktuell Hållbarhet utsåg henne 2018 till en av de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige.
– Lyft fram allmänintresset. Politiker fattar inte beslut utifrån enskilda företags intressen, säger Jessica Henryson.

Linnea Sandström Lange

Seniorkonsult

Linnea ansvarar för Westanders specialistområde Arbetsmarknad. Tidigare har hon bland annat arbetat på organisationen Personal PAC i Chicago.
– Sök samarbete. Visa hur ert förslag kan hjälpa politikerna att leva upp till sina vallöften, säger Linnea Sandström Lange.

Maja Zachrisson

Pr-konsult

Maja är specialiserad på hållbarhet. Tidigare har hon varit politiskt sakkunnig i Regeringskansliet och hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.
– Sätt ett konkret mål. Då blir det lättare för beslutsfattarna att förstå vad ni vill, säger Maja Zachrisson.

Pernilla Ohlin

Pr-konsult

Pernilla är specialiserad på hälsa och forskning. Tidigare har hon arbetat som sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor för Moderaterna i Region Stockholm.
– Kartlägg ställningstaganden. Ta reda på hur olika nyckelaktörer ställer sig i frågan, säger Pernilla Ohlin.