10 tips om forskningskommunikation

Media ger gärna utrymme åt forskare med expertkunskap, som i allmänhet saknar kommersiella motiv och populistiska drivkrafter. Om du som är forskare inte deltar i debatten så går samhället miste om viktiga kunskaper och perspektiv.

Läs om våra specialister inom hälsa och forskning och hör gärna av dig till Johan Lindahl om du vill ha fler tips.

1. Gör en plan

Skriv en enkel plan för hur du ska kommunicera i media. Beskriv kortfattat syfte, målgrupp, budskap och kanaler.

2. Förenkla din forskning

Träna på att berätta om din forskning på ett enkelt och tydligt sätt utan facktermer. Öva särskilt på slagkraftiga formuleringar om hur forskningsresultaten kan komma samhället till nytta.

3. Ta hjälp av andra

Be en kollega att genomföra en testintervju så att du får prova att använda ditt budskap. Fråga gärna kollegor som förekommer i media om deras praktiska tips.

4. Skriv ett pressmeddelande

Ta fram ett pressmeddelande som underlag inför en journalistkontakt. Det korta och överskådliga formatet är ett bra sätt att sammanfatta din forskning och ditt budskap.

5. Använd illustrationer

Hjälp journalister att förklara din forskning genom att ta fram bilder eller illustrationer. Visuell kommunikation kan göra dina forskningsresultat tillgängliga och begripliga för fler.

6. Våga ta kontakt

Tveka inte att själv kontakta journalister när du har något att berätta. Ta eget ansvar för akademins tredje uppgift och våga kommunicera din forskning i media.

7. Visa engagemang

Entusiasm smittar av sig, så se till att visa ditt engagemang. Berätta varför forskningen är viktig, både generellt inom ditt forskningsfält och specifikt inom ditt expertområde.

8. Bredda din expertroll

Ta på dig en bredare expertroll i media och kommentera ämnen även utanför din egen specifika forskningsfråga. Sätt gränsen vid spekulationer och var inte rädd att svara ”jag vet inte”.

9. Koppla till dagsaktualitet

Knyt an till något som är dagsaktuellt där din forskning kan bidra med kunskap. Forskarens perspektiv kan sätta nyhetshändelser i ett nytt sammanhang.

10. Följ upp publicitet

Kontakta en journalist som just har skrivit om ämnet och erbjud mer information. Ett samtal från en expert kan vara precis vad journalisten behöver för att följa upp.