10 tips om ungdomskommunikation

Ungdomar har stort inflytande över hushållens beslut och använder i första hand digitala plattformar för att kommunicera med sin omvärld. Företag som inkluderar unga i sin kommunikation kan stärka sitt varumärke och påverka samhället i en positiv riktning.

Läs om våra tjänster inom ungdomskommunikation och hör gärna av dig till Wanja Kaufmann om du vill ha fler tips.

1. Kommunicera digitalt

Använd bild eller film för att öka genomslaget och göra budskapet tydligare. För en generation som vuxit upp med internet och smartphones är digitala plattformar den givna arenan.

2. Ta ställning

Var tydliga med vad ni står för och vänd er till likasinnade. Unga har aldrig varit så olika varandra som de är i dag och förväntar sig en mångfald att välja mellan.

3. Ta samhällsansvar

Visa hur ni bidrar till en positiv samhällsutveckling. Ungdomar är mer samhällsengagerade än någonsin och har förväntningar på företagen att vara samhällsaktörer.

4. Lyft fram mångfald

Spegla samhället och lyft fram personer med olika bakgrund, kön och ålder. För många ungdomar är mångfald en viktig aspekt i allt från val av skola till arbetsgivare och varumärke.

5. Involvera unga

Låt ungdomar vara med för att utforma träffsäkra budskap. Bjud in till en fokusgrupp eller gör en undersökning för att nå fram till vad som fungerar för målgruppen.

6. Balansera tonaliteten

Anpassa gärna ordval och tilltal, men försök inte prata med ungdomar på ungdomars vis. Ett överdrivet ungdomligt språk uppfattas lätt som tillgjort.

7. Agera hållbart

Visa hur er verksamhet bidrar till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Ungdomar har i allmänhet höga förväntningar på att företag ska bidra till ett mer hållbart samhälle.

8. Koppla till hälsa

Dela med er av hur ni som företag på olika sätt bidrar till hälsa och en sund livsstil. Allt fler unga är engagerade i frågor kring fysisk och psykisk hälsa.

9. Gå via familjen

Vill du påverka unga, tala med deras föräldrar. Vill du påverka föräldrar, tala med deras barn. Unga bor hemma längre och familjen är en tydligare enhet än vad den varit på flera generationer.

10. Besök skolor

Träffa elever på deras hemmaplan och lär känna målgruppen bättre. Samtidigt kan ni göra en samhällsinsats och bidra till den arbetslivskoppling som läroplanen kräver.