Målgruppsanalys

En målgruppsanalys ger ökad kunskap om era målgruppers behov, önskemål och drivkrafter. Med ökad kännedom om målgrupperna blir era budskap mer träffsäkra och kommunikationen mer effektiv.

När Westander gör målgruppsanalyser använder vi oss ofta av arbetsverktyg som intervjuer, enkäter och fokusgrupper. Vi skräddarsyr alltid upplägget efter uppdragsgivarens behov.

Våra specialister har lång erfarenhet av att genomföra målgruppsanalyser. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Karin Malmström

Våra specialister inom målgruppsanalys

Karin Malmström

Pr-konsult

Karin ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har hon bland annat arbetat med näringslivsfrågor på Stockholms Handelskammare.
– Bestäm syftet. Konkretisera vilka eventuella förändringar analysen kan bidra till, säger Karin Malmström.

Elisabeth Grunditz

Pr-konsult

Elisabeth ansvarar för Westanders tjänster inom ungdomskommunikation. Tidigare har hon varit ansvarig för Svenskt Näringslivs skolkommunikation.
– Skriv en rapport. Sammanställ resultaten och lista hur ni ska förändra er kommunikation, säger Elisabeth Grunditz.

Jenni Ginström

Pr-konsult

Jenni är specialiserad på varumärkesstrategi. Tidigare har hon bland annat arbetat på Danske Bank och Svenska Fondhandlareföreningen.
– Skicka ut en enkät. Det är ett snabbt och effektivt sätt att nå många personer samtidigt, säger Jenni Ginström.

Kristoffer Housset

Seniorkonsult

Kristoffer ansvarar för Westanders tjänster inom strategier. Tidigare har han arbetat som affärsområdeschef för Westander Digital och Opinion.
– Uppdatera strategin. Målgruppsanalys kan vara helt avgörande för att en strategi ska lyckas, säger Kristoffer Housset.

Marie Hemberg

Pr-konsult

Marie är specialiserad på hållbarhet. Tidigare har hon bland annat arbetat på Rädda Barnen med insamlingsaktiviteter och företagssamarbeten.
– Ringa in målgrupper. Tänk på att prioritera bland de olika grupper ni vill nå, säger Marie Hemberg.

Mattias Falk

Seniorkonsult

Mattias ansvarar för Westanders tjänster inom opinionsbildning. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist, bland annat på Bonnier Tidskrifter.
– Gör djupintervjuer. Låt nyckelpersoner resonera själva utan att påverkas av andras åsikter, säger Mattias Falk.