Målgruppsanalys

En målgruppsanalys ger ökad kunskap om era målgruppers behov, önskemål och drivkrafter. Med ökad kännedom om målgrupperna blir era budskap mer träffsäkra och kommunikationen mer effektiv.

När Westander gör målgruppsanalyser använder vi oss ofta av arbetsverktyg som intervjuer, enkäter och fokusgrupper. Vi skräddarsyr alltid upplägget efter uppdragsgivarens behov.

Våra specialister har lång erfarenhet av att genomföra målgruppsanalyser. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Johanna Wilkens

Våra specialister inom målgruppsanalys

Johanna Wilkens

Pr-konsult

Johanna ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har hon bland annat varit kommunikationschef på Friends.
– Genomför analysen med ett tydligt syfte och våga förändra er verksamhet, säger Johanna Wilkens.

Ahmed Al-Qassam

Pr-konsult

Ahmed är specialiserad på klimat och energi. Aktuell Hållbarhet utsåg honom 2017 till en av de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige.
– Sätt upp tydliga mål för vad analysen ska bidra till och följ upp löpande, säger Ahmed Al-Qassam.

Frida Blom

Seniorkonsult

Frida är specialiserad på kommunikativt ledarskap. Tidigare har hon bland annat varit ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
– Genomför fokusgrupper för att få kreativa tankar om hur ni kan stärka ert varumärke, säger Frida Blom.

Marie Näslund

Pr-konsult

Marie är specialiserad på politik och analys. Tidigare har hon bland annat arbetat som politisk sekreterare och enhetschef på Vänsterpartiets riksdagskansli.
– Gör intervjuer med nyckelpersoner för att få en djupare förståelse för hur företaget uppfattas, säger Marie Näslund.

Mikael Persson

Affärsområdeschef

Mikael är chef för enheten Westander Politik och Analys. Tidigare har han bland annat varit politiskt sakkunnig hos EU-minister Cecilia Malmström (L).
– Utgå från syftet så blir det tydligt vilka målgrupper ni behöver lära känna bättre, säger Mikael Persson.

Nina Halling

Affärsområdeschef

Nina är chef för enheten Westander Klimat och Energi. Tidigare har hon bland annat arbetat som ledarskribent och debattredaktör på Sydsvenskan.
– Utforma en enkel kvantitativ enkät för att mäta effekten av er kommunikation, säger Nina Halling.