Målgruppsanalys

En målgruppsanalys ger ökad kunskap om era målgruppers behov, önskemål och drivkrafter. Med ökad kännedom om målgrupperna blir era budskap mer träffsäkra och kommunikationen mer effektiv.

När Westander gör målgruppsanalyser använder vi oss ofta av arbetsverktyg som intervjuer, enkäter och fokusgrupper. Vi skräddarsyr alltid upplägget efter uppdragsgivarens behov.

Våra specialister har lång erfarenhet av att genomföra målgruppsanalyser. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta mer?

Marie Hemberg

Våra specialister inom målgruppsanalys

Marie Hemberg

Pr-konsult

Marie ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys. Tidigare har hon bland annat arbetat på Rädda Barnen med företagssamarbeten.
– Ringa in målgrupper. Tänk på att prioritera bland de olika grupper ni vill nå, säger Marie Hemberg.

Erik Arroy Elvén

Pr-konsult

Erik är specialiserad på lobbying. Tidigare har han varit generalsekreterare för Pliktrådet och ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
– Skriv en rapport. Sammanställ resultaten och lista hur ni ska förändra er kommunikation, säger Erik Arroy Elvén.

Kajsa Ljungberg

Pr-konsult

Kajsa är specialiserad på tankeledarskap. Tidigare har hon bland annat varit kommunikationsansvarig på Friluftsfrämjandet.
– Utvärdera insatserna. Följ upp och mät effekten av er målgruppsanpassade kommunikation, säger Kajsa Ljungberg.

Kristoffer Housset

Seniorkonsult

Kristoffer ansvarar för Westanders tjänster inom strategi. Tidigare har han arbetat som affärsområdeschef för Westander Digital och Opinion.
– Uppdatera strategin. Målgruppsanalys kan vara helt avgörande för att en strategi ska lyckas, säger Kristoffer Housset.

Mattias Falk

Tf affärsområdeschef

Mattias är tf chef för enheten Westander Digital. Tidigare har han arbetat över tio år som journalist, bland annat på Bonnier Tidskrifter.
– Gör djupintervjuer. Låt nyckelpersoner resonera själva utan att påverkas av andras åsikter, säger Mattias Falk.

Sara Haraldsson

Pr-konsult

Sara ansvarar för Westanders tjänster inom inkluderande kommunikation. Tidigare har hon bland annat varit chef för engagemang och påverkan på Fairtrade Sverige.
– Använd databaser. Kartlägg exempelvis medievanor, geografisk placering och inkomst, säger Sara Haraldsson.