Westanders soliditet

Soliditeten uttrycker betalningsförmågan på längre sikt. Ett företags soliditet mäts vanligen som förhållandet mellan justerat eget kapital – eget kapital inklusive 79,4 procent av obeskattade reserver – och totalt kapital.

Svenska tjänsteföretag har de senaste tio åren, 2010–2019, haft en genomsnittlig soliditet kring 40 procent. Westanders eget mål är att soliditeten ska vara minst 50 procent och den har de senaste tio åren varit högre än så.

Westanders utdelningspolicy innebär att hälften av årets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Vi bygger en solid ekonomisk grund och skapar anställningstrygghet.