Westanders resultat

Westander har varje år sedan starten år 2000 varit ett lönsamt företag med god likviditet och soliditet. Vi är en långsiktig samarbetspartner för våra uppdragsgivare och en stabil arbetsgivare för våra anställda.

Ägarnas lönsamhetsmål är en rörelsemarginal på 10 procent av byråintäkten. All eventuell övervinst ska gå till kollektiv vinstdelning – lika för alla anställda – och utgöra beräkningsgrund för nästa års lönehöjningsutrymme.

Mer Finansiell information

Letar du efter något annat?