Westanders ägande

Westander har totalt 23 delägare som har jobbat i genomsnitt tio år i företaget. Syftet med ägarspridningen är att uppmuntra långsiktighet och stärka de ekonomiska incitamenten att expandera.

Medgrundaren Henrik Westander har under de senaste åren successivt gått ner i ägande till 22,8 procent, medan vd:n Patrik Westander kvarstår som huvudägare med 50,1 procent av aktierna.

Samtliga delägare

Anders Wennerstrand: 4,1 procent
Andreas Rolfer Wrangö: 0,5 procent
Birger Lycken: 4,7 procent
Caroline Somerville: 0,5 procent
Emma Rost: 0,1 procent
Frida Blom: 0,1 procent
Henrik Westander: 22,8 procent
Ida Alterå: 0,2 procent
Jessica Henryson: 4,7 procent
Johan Lindahl: 0,2 procent
Johanna Look: 4,6 procent
Johannes Krunegård: 0,5 procent
Katalin Bachry Herngren: 0,2 procent
Linnea Sandström Lange: 0,2 procent
Maja Stridsberg: 0,2 procent
Marie Hemberg: 0,1 procent
Mattias Falk: 0,4 procent
Monica Reinebo: 0,4 procent
Patrik Westander: 50,1 procent
Sara Arborén: 1,5 procent
Sebastian Stjern: 1,0 procent
Ulrika Sandström: 0,3 procent
Veronica Norton: 2,6 procent

Värdeutveckling

Westander använder en värderingsmodell som baseras på eget kapital och ett viktat genomsnitt av de tre senaste årens rörelseresultat där det senaste året väger tyngst.

Värdet på företaget har under de senaste tio åren ökat med 181 procent, från 11,8 miljoner kronor 2013 till 33,2 miljoner efter årsstämman 2023.