Westanders likviditet

Likviditeten uttrycker betalningsförmågan på kort sikt. Ett företags likviditet mäts vanligen som förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Ett vanligt myndighetskrav i samband med upphandlingar av kommunikationstjänster är att pr-byråns likviditet ska vara minst 1,0. Westanders eget mål är att likviditeten ska vara minst 1,5 och den har sedan starten varit högre än så.

Mer Finansiell information

Letar du efter något annat?