10 tips om klimatlobbying

Riksdagen har nyligen fattat beslut om flera viktiga mål inom klimat- och energiområdet. Använd er specialistkunskap för att hjälpa politikerna att nå målen.

Läs om våra specialister inom klimat och energi och hör gärna av dig till Jessica Henryson om du vill ha fler tips.

1

Koppla till klimatmålen

Sveriges ambitiösa klimatmål kräver åtgärder i alla delar av samhället. Visa varför just ert förslag är viktigt eller särskilt effektivt för att nå målen.

2

Visa på bred samhällsnytta

Många åtgärder som minskar klimatpåverkan gör också luften renare i städerna eller är bra för folkhälsan. Förklara hur ert förslag bidrar till flera samhällsnyttor samtidigt.

3

Bli en lösningsleverantör

Ta reda på partiernas ståndpunkter i just er fråga och vad de klimat- och energipolitiska talespersonerna brinner särskilt för. Ge förslag på konkreta lösningar som hjälper politikerna att uppnå sina mål.

4

Påverka lokalt

Kommuner och regioner ligger ofta i framkant i klimatarbetet, så satsa på att bygga relationer med lokala beslutsfattare. Även riksdagspolitiker påverkas starkt av opinioner på hemmaplan.

5

Träffa beslutsfattarna

Ta gärna direktkontakt med beslutsfattare på alla nivåer. Ett personligt möte kan vara lika effektivt som fem telefonsamtal eller tio mejl. Se till att ha en klar agenda och ett tydligt budskap.

6

Gör jobbet åt politikerna

Relevanta siffror, grafer och rapporter stärker lobbyarbetet. Hur kommer ert förslag att minska bilåkandet, öka återanvändningen eller effektivisera energianvändningen?

7

Hitta opinionsbildarna

Identifiera de viktigaste personerna som påverkar debatten och politikerna inom just ert område. Hur kan ni få dem att bli ambassadörer för ert budskap?

8

Påverka i rätt tid

Hitta rätt process och rätt tidpunkt för att lyfta upp er fråga på den klimatpolitiska agendan. Det är betydligt lättare att påverka i början av en process än när beslut redan är fattade.

9

Bygg förtroende

Var tydliga med hur ni jobbar långsiktigt för att bidra till minskad klimatpåverkan och var öppna om era brister. Visa att ni har värdefull kunskap som behövs för att fatta rätt beslut.

10

Visa på bred förankring

Kroka arm med aktörer från olika delar av samhället för att bilda opinion. En fastighetsägare, ett åkeri och en miljöorganisation kan ha flera gemensamma intressen i klimatarbetet.