Direktupphandling

Westander deltar inte i offentliga upphandlingar med fokus på lågt pris. Vi har i stället valt att konkurrera med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Däremot tar vi gärna emot förfrågningar om direktupphandling, inte minst när det gäller våra olika erbjudanden om medieträning, kriskommunikation och skräddarsydda pr-kurser.

Här är våra svar på några av de vanligaste frågorna kring regelverket för direktupphandling av pr-tjänster:

Vilken är gränsen för direktupphandling?
Från och med den 1 februari 2022 höjdes gränsen för direktupphandling enligt LOU till 700 000 kronor. Beloppet är exklusive moms och gäller per räkenskapsår.

Kräver direktupphandling skriftligt avtal?
Nej, regelverket ställer inte krav på skriftligt avtal vid direktupphandling. En upphandlande myndighet eller enhet ska ”anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen” om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor exklusive moms.

Kräver direktupphandling konkurrensutsättning?
Nej, regelverket kräver inte konkurrensutsättning vid direktupphandling. Däremot ska upphandlande myndigheter och enheter ha egna riktlinjer för användning av direktupphandling, som i sin tur kan ställa krav på konkurrensutsättning.

Kan vi direktupphandla från flera olika pr-byråer?
Ja, notera dock att 700 000 kronor exklusive moms är ett gränsbelopp för myndighetens eller enhetens samlade inköp ”av samma slag” under räkenskapsåret. Sannolikt bör alla upphandlingar av pr-tjänster räknas samman, men det är en tolkningsfråga om exempelvis stöd inför Almedalen är ”av samma slag” som hjälp med kriskommunikation.

Kan vi direktupphandla pr-tjänster om något akut händer?
Ja, direktupphandling kan användas vid synnerlig brådska som orsakats av oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över. Tidsnöd på grund av dålig planering ger däremot inte rätt till direktupphandling.

Kan vi direktupphandla med krav på kollektivavtal?
Nej, det går tyvärr inte. Westander är medlem i Almega och Svenskt Näringsliv. Vi omfattas av kollektivavtal mellan Almega Tjänsteföretagen och Akademikerförbunden. Vi har också sammanställt en lista över pr-byråer med kollektivavtal.