Politiska uppdrag

Westander eftersträvar partipolitisk mångfald i företaget och vill ha goda relationer med alla demokratiska politiska partier. Vi har gärna politiska partier som uppdragsgivare.

Vi kan exempelvis hålla inspirationsföredrag baserade på innehållet i Pr-handboken och genomföra både kurser och medieträningar. Vi kan också hjälpa ett eller flera politiska partier i en enskild sakfråga, där vi sympatiserar med sakfrågan.

Samtidigt värnar vi Westanders partipolitiska oberoende. Därför hjälper vi inte ett enskilt politiskt parti att maximera antalet röster i allmänna val. Vi har inte heller ett löpande samarbete med ett politiskt parti som utesluter samarbeten i andra frågor med övriga politiska partier.