Tjänster

Allt fler företag väljer att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Ett företag som deltar i debatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Här nedan kan du läsa mer om Westanders tjänster, våra specialistområden och hur vi kan hjälpa er att delta i debatten.

Vill du veta mer?

Patrik Westander

Specialistområden

Flera av oss på Westander är generalister som gärna använder vår pr-kompetens brett, men vi är också många specialister med särskild kompetens inom olika ämnesområden.

Här nedan kan du läsa mer om några av våra specialistområden. Kontakta oss gärna för att se hur vi kan hjälpa er.

Vill du veta mer?

Frida Blom